Programa

“Aquesta activitat formativa ha rebut el reconeixement de formació d’interès en serveis socials concedit pel Departament de Drets Socials”

FORMACIO ISS

 

 

 

 

CAIGUDES, un problema de tots

Les caigudes estan considerades un problema de salut important i una síndrome geriàtrica prou freqüent, que amenaça l’autonomia de les persones. Les caigudes impliquen a tothom,  a les persones que cauen, a la seva xarxa  social i familiar, i als professionals que estem desenvolupant la nostra tasca. L’objectiu d’aquestes Jornades és el de posar en valor el treball de coordinació interdisciplinària, incloent la família, i tenint sempre present a la persona. Tot això ens ha de permetre un abordatge, en quant a les caigudes, amb la finalitat d’afavorir la qualitat de vida de les persones tenint en compte els seus desitjos i valors.

Divendres 12

08.30h Registre i acreditació de participants

09.00h-09.15h Inauguració oficial (Auditori)

Hble. Sr. Carles Campuzano i Canadés, conseller de Drets Socials
Sra. Aina Plaza Tesías, directora general de Planificació i Recerca en Salut
Sra. Eulàlia Cucurella Fabregat, presidenta de les Jornades

09.15h-10.00h Conferència inaugural (Auditori)
ANTROPOLOGIA DE L’ENVELLIMENT

Jaume Duran. Doctor en Medicina i Doctor en Filosofia, especialista en Medicina Familiar i Comunitària, Màster en Bioètica i teòleg. Director General de la Fundació Sanitària Mollet

10.00h-11.30h Taula Rodona (Auditori)
HA CAIGUT, I ARA QUÈ?
Conseqüències físiques, emocionals (familiars), legals…
Són molts els successos que poden ocórrer arrel d’una caiguda. Des de que no passi absolutament res a nivell físic, a tenir conseqüències que duguin a la persona a la mort. Una caiguda deixa marca en l’aspecte psicològic. La sensació de vulnerabilitat i de baixa confiança en un mateix augmenta amb cada caiguda. L’objectiu d’aquesta taula des de la perspectiva interdisciplinària, és el d’abordar tant l’anàlisi dels factors que causen caigudes, com les estratègies per resoldre les  conseqüències, des de les  diverses perspectives: de la persona usuària, de la família i de l’equip professional interdisciplinari.

Xavi Olivera. Infermer,  Fundació Sanitària Mollet
Neus Roca. Auxiliar de la Residència Prytanis de l’Hospitalet de Llobregat
Ignasi Coll. Director mèdic dels centres assistencials Prytanis
Ingrid Solsona. Treballadora social i mediadora

Modera: Anna Olivé (COMB)

11.30h-12.00h Pausa cafè

12.00h-13.30h Taula Rodona (Auditori)
EVITEM LES CAIGUDES
Analitzem quines han estat les possibles causes de la caiguda: osteoporosi, dèficit nutricional, elements arquitectònics, agitació, contenció perllongada…i en traiem conclusions de cara a la prevenció. Abordarem els factors  intrínsecs i extrínsecs de les caigudes, a l’hora que es proposaran mesures de prevenció davant d’aquestes, des d’una perspectiva multi professional. Com abordem les caigudes, i les seves conseqüències els professionals de diferents disciplines i com ho treballem amb la persona i la seva família o persones de referència.

Gabriel Liesa. Fisioterapeuta, Unitum Cooperativa
Iñaki Anton. Metge Gerontòleg i Especialista en Valoració del Dany Corporal, Director i gerent de la Residència Geriàtrica Gravi de Polinya
Cristina Martínez. Auxiliar de la Residència la Trobada
Sara Giménez. Terapeuta Ocupacional, Especialització en neurorrehabilitació i estimulació neurològica. Centre Royal Llar
Modera: Quico Mañós (CEESC)

13.30h-15.00 Dinar

15.00h-16.30h Tallers simultanis BLOC 1

SEMINARI: TÈCNICA I CURES EN UN RESIDENT QUE HA CAUSAT DEFUNCIÓ. COM S’HA D’ACTUAR PER NO DIFICULTAR LA PREPARACIÓ DE LA PERSONA DIFUNTA (Auditori)
Anwar el Amrani. Responsable de formació d’operacions funeràries, Serveis centrals d’Àltima
Coordina: Eulàlia Cucurella (TSCAT)

PREVENCIÓ I TRACTAMENT DE L’OSTEOPOROSI  (Sala A)
Jose Manuel Cancio. Cap Clínic del Servei de Geriatria i Cures Pal.liatives de BSA
Centre Sociosanitari El Carme. Badalona
Coordina: Ledicia Iglesias (CLC)

TÈCNIQUES DE REGISTRE DE CAIGUDES (Sala B)
Dolores Cañizares. Responsable del departament de formació ADD Informàtica, ResiPlus
Coordina: Lucy Vasquez (COPC)

16.30h-17.00 Pausa i sessió de pòsters

17.00h-18.30h Tallers simultanis BLOC 2

ANÀLISI DE CAIGUDES (CASOS PRÀCTICS) (Auditori)
Marta Pascasio. Fisioterapeuta, Fundació Sanitària Mollet
Mònica Gomez. Infermera
Quico Mañós.  Educador Social
Coordina: Maria Lluisa Lozano (COPC)

FEM MOBILITZACIONS SEGURES: AIXECAR, ENLLITAR, FER LA HIGIENE…COM AIXECAR UNA PERSONA DE TERRA? (Sala A)
Gabriel Liesa. Fisioterapeuta, Unitum Cooperativa
Coordina: David Martínez (CFC)

BMAT, UNA EINA DE PREVENCIÓ (Sala B)
Roberto Salvador. Terapeuta Ocupacional, Director Tècnic de Quvitec
Coordina: Patricia López (COTOC) 

 

Dissabte 13

09.00h-10.40h Taula Rodona (Auditori)
CONTENCIÓ O RESTRICCIÓ DE LA MOBILITAT
Abordatge de contencions  físiques, farmacològiques, contenció zero…
Fem un ús  correcte  dels conceptes: Contenció o restricció? Sabem què és la cultura de la contenció zero? Que  suposa la restricció de la mobilitat? L’objectiu d’aquesta taula és el de debatre  sobre els  conceptes de contenció i de restricció a la mobilitat física o farmacològica, en les seves tipologies, així com en l’abordatge per  la  contenció zero, les exempcions terapèutiques i els  aspectes  de  consentiment necessaris per a  assolir la cultura i l’objectiu de no fer ús de les restriccions/contencions.

Cristina Iglesias. Directora de la Residència La Ginesta
Josep de Martí. Advocat i director de Inforesidencias.com
Mireia Olesti. Psicòloga, STS Ciutat de Reus Grupo Colisée
Lorena Navarro. Metge geriatra de la Fundació Sanitària Mollet
Modera: Joan Solà (COMB)

10.40h-11.10h Pausa cafè

11.10h-12.50h Taula Rodona (Auditori)
UNA MIRADA AL FUTUR
Nous models, noves normatives, arquitectura.
L’abordatge de les caigudes  és un repte que ens ha de permetre  assegurar la  qualitat de vida de les persones  de les que en tenim cura. Hem de fer front a la fragilitat des de diverses perspectives: d’accessibilitat – funcional – des de l’arquitectura i  en un nou marc jurídic. L’objectiu d’aquesta  taula és l’abordatge interdisciplinari d’aquests reptes de futur, incloent disciplines extra sanitàries que també formen part de la interdisciplinarietat.

Clara Rius. Arquitecta, AHEADPSP, Barcelona Healthcare Architecture
Tony Griffin. Founder of Gevolution – Physio-Cognative Integration (PCI)
Carol Mitjana. Directora del Centre Geriàtric Lleida
Resident del Centre Geriàtric Lleida
Modera: Mónica Gómez (COIB)

12.50h-13.10h Lliurament de premis i cloenda

Sra. Conxita Barbeta Mir, Responsable de l’Agència d’atenció integrada social i sanitària
Sra. Eulàlia Cucurella Fabregat, presidenta de les Jornades