Comitès

COMITÈ D’HONOR

Il·lm. Sr. Jaume Padrós i Selma. President del Col·legi de Metges de Barcelona
Sra. Paola Galbany Estragués. Presidenta del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona
Sra. Conchita Peña Gallardo. Degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
Excm. Sr. Jesús M. Sánchez i García. Degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
Sr. Guillermo Mattioli i Jacobs. Degà del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya
Sra. Carme Olivera Noguerola. Degana del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya
Sr. Marc Queralt López. President del Col·legi d’Educadores i Educadors socials de Catalunya
Sra. Mireia Sala Torrent. Degana del Col·legi de Logopedes de Catalunya
Sr. Ramon Aiguadé Aiguadé. Degà del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

COMITÈ ORGANITZADOR

Presidenta: Eulàlia Cucurella. Vocal delegada. Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya 
Mónica Gómez. Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona
Ledicia Iglesias. Col·legi de Logopedes de Catalunya
Patricia López. Membre del Grup d’Especialització de Teràpia Ocupacional per a la Gent Gran. Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya
Maria Lluisa Lozano. Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya
Quico Mañós. Col·legi d’Educadores i Educadors socials de Catalunya
David Martínez. Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
Esther Masjoan. Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
Anna Olivé. Col·legi de Metges de Barcelona
Miquel Puiggalí. President de la Comissió dels Drets de la Gent Gran. Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
Joan Solà. Col·legi de Metges de Barcelona
Lucy Vasquez. Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya

COMITÈ CIENTÍFIC

Presidenta: Eulàlia Cucurella. Vocal delegada. Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya
Mónica Gómez. Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona
Ledicia Iglesias. Col·legi de Logopedes de Catalunya
Patricia López. Membre del Grup d’Especialització de Teràpia Ocupacional per a la Gent Gran. Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya
Quico Mañós. Col·legi d’Educadores i Educadors socials de Catalunya
Esther Masjoan. Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
Anna Olivé. Col·legi de Metges de Barcelona
Miquel Puiggalí. President de la Comissió dels Drets de la Gent Gran. Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
Lucy Vasquez. Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya